Пропозиції, щодо подальшого навчання

Економічному коледжу ДДТУ у 2012 року виповнилося 50 років. За період свого існування він виріс в сучасний вищий навчальний заклад І р.а. Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення й предмет гордості – це вихованці коледжу. За 50 років існування коледж підготував понад 18 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері побутового обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Економічний коледж ДДТУ » Пропозиції щодо подальшого навчання
Пропозиції щодо подальшого навчання
Дніпродзержинський державний технічний університет


Характеристика напрямів підготовки (спеціальностей)

Технологічні напрями підготовки:


• 6.070106 – Автомобільний транспорт (автомобілі та автомобільне господарство)

• 6.051401 – Біотехнологія

• 6.051301 – Хімічна технологія (хімічні технології неорганічних речовин)

• 6.050402 – Ливарне виробництво

• 6.050401 – Металургія (металургія чорних металів)

• 6.050401 – Металургія (металургія сталі)

• 6.050401 – Металургія (обробка металів тиском)

• 6.050504 – Зварювання (технології та устаткування зварювання)

• 6.050503 – Машинобудування (інструментальне виробництво; металорізальні верстати та системи)

• 6.050503 – Машинобудування (металургійне обладнання)

• 6.050503 – Машинобудування (обладнання харчових і переробних виробництв)

• 6.050502 – Інженерна механіка (технологія машинобудування)

• 6.050702 – Електромеханіка (електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електричні системи і комплекси транспортних засобів)

• 6.050701 – Електротехніка та електротехнології (енергетичний менеджмент)

• 6.050601 – Теплоенергетика


Фізико-математичні напрями підготовки:


• 6.040203 – Фізика (фізика конденсованого стану)

• 6.050901 – Радіотехніка (апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення)

• 6.050103 – Програмна інженерія (програмне забезпечення систем)

• 6.040301 – Прикладна математика

• 6.050802 – Електронні пристрої та системи (електронні системи)

• 6.050801 – Мікро- та наноелектроніка (фізична та біомедична електроніка)

Екологічний напрям підготовки:


• 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Економічні напрями підготовки:


• 6.030508 – Фінанси і кредит

• 6.030509 – Облік і аудит

• 6.030601 – Менеджмент


Гуманітарні напрями підготовки:


• 6.020303 – Філологія (українсько-російський переклад)

• 6.020303 – Філологія (англійський переклад)

• 6.030101 – Соціологія


Адреса: м.Дніпродзержинськ вул.Дніпробудівська, 2

тел.(0569) 55-13-89

факс (0569) 55-13-07

e-mail:science@dstu.dp.ua


Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)


Університет здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі.

Перший поверх головного корпусу, знаходиться за адресою:


36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

Телефонии для довідок:

(05322) 7-91-60

(0532) 61-61-71

(0532) 61-61-72

(0532) 61-61-73

Факс (05322) 7-91-60


Національний гірничий університет


Інститути, факультети, кафедри


Інститут електроенергетики

Інститут економіки

Гірничий факультет

Факультет будівництва

Механіко-машинобудівний факультет

Геологорозвідувальний факультет

Юридичний факультет

Інститут заочно-дистанційної освіти

Міжгалузевий інститут безперервної освіти


Адреса:

49005, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19

4 корпус, кімнати 20, 21, 22.

Довідки за телефонами: (056) 745-05-60, (0562) 47-24-57


Європейський університет

Факультет економіки та менеджменту


До складу факультету входять:

• Кафедра фінансів та банківської справи

• Кафедра обліку, аналізу та аудиту

• Кафедра економіки підприємств

• Кафедра маркетингу

• Кафедра менеджменту

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр в галузях:

0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки:

• 6.030504 «Економіка підприємства»

• 6.030507 «Маркетинг»

• 6.030508 «Фінанси і кредит»

• 6.030509 «Облік і аудит»

0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямами підготовки:

• 6.030601 «Менеджмент»


Адреса:

м. Київ, бульв. академіка Вернадського, 16-В
тел. 450-64-90, 537-35-00


Харківський державний університет харчування та торгівлі


Товарознавчий факультет


Товарознавство та комерційна діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

Експертиза товарів та послуг

Управління безпечністю та якістю товарів

Організація оптової та роздрібної торгівлі


Факультет менеджменту


Менеджмент організацій і адміністрування

“Менеджмент в торгівлі та ресторанному господарстві”

“Менеджмент у туризмі та готельному господарстві”

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

“Менеджмент міжнародного туризму”

“Менеджмент міжнародної торгівлі”

Готельна і ресторанна справа

Курортна справа


Економічний факультет


Економіка підприємства

“Економіка підприємства на ринку товарів та послуг”

Міжнародна економіка

“Міжнародний ресторанний бізнес”

“Міжнародний бізнес”

Маркетинг


Обліково-фінансовий факультет


Облік і аудит

“Облік і аудит в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства”

Фінанси і кредит

“Державні фінанси”

“Оподаткування”


Адреса: 61051 Україна м.Харків, вул..Клочківська,333

к.т. 349-45-16, 349-45-68


Дніпропетровський факультет Київського університету культури


- менеджер міжнародного туризму;

- менеджер готельно-ресторанного бізнесу


Адреса: м. Дніпропетровськ, пр.-т. Карла Лібкхнета, 9

тел. 056-744-24-65, 744-05-64

Дніпропетровський університет економіки і права


Свою освітню діяльність Дніпропетровський університет економіки і права здійснює згідно основних принципів Болонської декларації, головною метою якої є створення загальноєвропейського освітнього простору взаєморозуміння, довіри та співробітництва.

III рівень акредитації, недержавна форма власності


Перелік факультетів:


- менеджмент;

- міжнародна економіка;

- маркетинг;

- товарознавство і торгове підприємництво;;

- фінанси і кредит;

- економіка підприємства;

- облік та аудит;

- економічна кібернетика;

- філологія;

- психологія;

- правознавство.


Телефон/факс: (056) 370-3621, 370-3626

Сайт: www.duep.edu

Адреса: м. Дніпропетровськ, набер. Леніна, 18


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського


• Інститут економіки і управління

• Інститут обліку і фінансів

• Інститут харчових виробництв

• Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

• Факультет ресторанно-готельного бізнесу

• Міжнародний факультет підготовки іноземних фахівців

• Севастопольський економіко-технологічний факультет


Адреса ДонНУЕТ: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31

Тел.: +380623050673

Факс: +380623048316

E-mail: info@donduet.edu.ua


Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)


Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) заснований в 1930 р. як Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості. В червні 1944 року інститут отримав назву — Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). У 1992 році Київський технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за вищим 4-м рівнем спеціальної підготовки і перейменований на Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ); потім в 1999 році після повторної акредитації — в Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД), а згодом у 2001 році — в Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД).

На сьогодні Київський національний університет технологій та дизайну — це навчальний заклад IV рівня акредитації, ліцензія серія АВ №506576 від 25.02.2010 р.


Факультети:


Технологій легкої промисловості (ТЛП)

Дизайну (Д)

Інженерно-економічний (ІЕ)

Технологічного обладнання і систем управління (ТОСУ)

Хімічних технологій (ХТ)

Ринкових, інформаційних та інноваційних технологій у м. Черкаси (РІІТ)


Адреса: 01011 Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

Телефони для довідок: +38044-256-29-75 — приймальна комісія;

+38044-280-05-12 — приймальня ректора

Факс: +38044-280-05-12, +38044-280-74-72

e-mail: knutd@knutd.com.ua