Організація обслуговування населення

Техніко-економічному фаховому коледжу ДДТУ у 2022 році виповниться 60 років. За період свого існування він став сучасним закладом освіти Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення та предмет гордості – це випускники коледжу. За 60 років існування коледж підготував понад 20 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері обслуговування та керівних посадах національної економіки.

 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
Менеджмент
Менеджмент

Коцепція освітньої діяльності
073-Menedzhment-Koncepcya-osvtnoyi-dyalnost.pdf [742,74 Kb] (cкачиваний: 36)

Однією зі спеціальностей, підготовку яких здійснює коледж, є спеціальність 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.
За цією спеціальністю здійснюється підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за освітньою програмою "Менеджмент" на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за денною формою навчання.
Термін навчання:
на базі 9 кл. – 3 роки 5 місяців;
на базі 11 кл. - 2 роки 5 місяців;
на базі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» - 2 роки 5 місяців.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з менеджменту.

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.
В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.

Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок, швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються на підприємстві та в цілому в державі, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і високий прибуток.
Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з наступних дисциплін:

 • Економіка підприємства;
 • Підприємницьке право;
 • Устаткування у сфері послуг;
 • Бухгалтерський облік;
 • Фінанси підприємств;
 • Організація обслуговування;
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Менеджмент підприємства;
 • Інформаційні технології в сфері послуг;
 • АРМ менеджера;
 • Адміністративний менеджмент

Такий комплекс знань та вмінь дозволяє випускникам самостійно приймати рішення, формувати ціль і завдання підприємства, розв’язувати питання, пов’язані з управлінням персоналу тощо.
Викладачі, що здійснюють підготовку фахівців цієї спеціальності організовують навчальний процес, поєднуючи фундаментальні знання та практичні навички в галузі управління сферою обслуговування з використанням сучасних інформаційних і інноваційних технологій.

Окрім здобуття теоретичних знань і практичних навичок, студенти щороку приймають участь у проведенні конкурсів, олімпіад, вікторин, ділових ігор у межах заходів місячника комісії. Тим самим створюються умови для набуття професійних і творчих здібностей майбутніх фахівців.

Випускники спеціальності 073 «Менеджмент» можуть працювати на підприємствах всіх галузей економіки України, всіх форм власності на посадах:

- помічників керівників підприємств, установ та організацій;
- фахівця з корпоративного управління;
- адміністративного помічника;
- організатора туристичної і готельної діяльності;
- страхувальника
- організатора виробництва
- менеджера з виробничих питань
- керівника підрозділу підприємств різних форм власності
- менеджера з персоналу
- менеджера з постачання
- референта основної діяльності
- начальника відділу кадрів

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації на здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за скороченою програмою на усі споріднені спеціальності:

• Дніпровський державний технічний університет
• Харківський державний університет харчування та торгівлі
• НТУ « Дніпровська Політехніка»
• Дніпровський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
• Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна
• Університет імені Альфреда Нобеля
• Дніпровський університет митної справи та фінансів
• Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!
Запрошуємо вас на навчання до нашого коледжу за спеціальністю 073 "МЕНЕДЖМЕНТ".