Організація обслуговування населення

Економічному коледжу ДДТУ у 2012 року виповнилося 50 років. За період свого існування він виріс в сучасний вищий навчальний заклад І р.а. Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення й предмет гордості – це вихованці коледжу. За 50 років існування коледж підготував понад 18 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері побутового обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Менеджмент
Менеджмент


Менеджмент – це наука і мистецтво управляти соціально – економічними системами, де головну роль грають люди. Це спеціальність для людей творчих, енергійних, ініціативних, для тих, хто прагне до самореалізації. Не всі розуміють, що керівниками не народжуються, на керівників потрібно вчитися, оскільки ринковій економіці України потрібні молоді грамотні управлінці – організатори.
Метою підготовки фахівців є формування високопрофесійного спеціаліста, який повинен мати розвинені аналітичні здібності для участі у прогнозуванні кон’юнктури ринку, формуванні асортименту товарів, захисті прав споживачів, готовність до комерційного ризику, вміння працювати в умовах дефіциту інформації.

В коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 073 “Менеджмент” (найменування галузі 07 “Управління та адміністрування”) за освітньою програмою "Організація обслуговування населення" на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання на базі 9 кл. – 3 роки 6 місяців. Кваліфікація – організатор обслуговування.

Освітня програма “Організація обслуговування населення” в нашому коледжі відкрита з 2002 року. Вона готує молодших фахівців - організаторів обслуговування для підприємств невиробничої сфери. Інша назва цієї професії і посадовця, яка її втілює – керівник. 21 сторіччя, без жодного сумніву – це епоха менеджменту.


Чому ж навчають у нас в коледжі на цій спеціальності? Всьому, без чого сучасний менеджер не відбудеться: право, економіка, психологія, інформатика, управління якістю товарів і послуг, етика. Звичайно, можна досконально вивчати кожний з перерахованих предметів окремо, навчитися користуватися комп’ютерами, але без уміння все об’єднувати в єдине ціле, а головне – практично застосувати всі одержані знання ви ніяких успіхів в управлінні з людьми не досягнете.

Наш коледж єдиний в місті готує молодших фахівців за фахом “Організація обслуговування населення”. Сфера трудової діяльності випускників – управління на підприємствахневиробничої сфери. Випускники можуть займатися управлінською діяльністю, питаннями якості продукції, її сертифікацією, стандартизацією, просуванням товарів на ринку.
Метою підготовки фахівців є формування високопрофесійного спеціаліста, який повинен мати розвинені аналітичні здібності для участі у прогнозуванні кон’юнктури ринку, формуванні асортименту товарів, захисті прав споживачів, готовність до комерційного ризику, вміння працювати в умовах дефіциту інформації.