Учбова робота комісії з фізичного виховання та захисту Вітчизни

Економічному коледжу ДДТУ у 2012 року виповнилося 50 років. За період свого існування він виріс в сучасний вищий навчальний заклад І р.а. Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення й предмет гордості – це вихованці коледжу. За 50 років існування коледж підготував понад 18 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері побутового обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Економічний коледж ДДТУ » Учбова робота комісії з фізичного виховання та захисту Вітчизни
Учбова робота комісії з фізичного виховання та захисту Вітчизни
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах

Polozhennya-pro-organzacyu-fzichnogo-vihovannya-masovogo-sportu-u-vischih-navchalnih-zakladah.doc [157,5 Kb] (cкачиваний: 8)


Завдання
Для перевірки залишкових знань
З предмету”Захист Вітчизни”
Для студентів І курсу ВНЗ І-ІІ р.а.

Zahist-Vtchizni.doc [275,5 Kb] (cкачиваний: 0)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
та Міністерства освіти
і науки України
20.07.2009 № 518/674
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2009 р.
за № 773/16789

ІНСТРУКЦІЯ

про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.
2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).
3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.
4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.
5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).
6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.
7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.
8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.
9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).
10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.
11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.
12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.
13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.
Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.
14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного
забезпечення МОЗ України Р.О. Моісеєнко
Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти МОН України О.В.Єресько

rozpodl-uchnv-na-grupi.doc [136,5 Kb] (cкачиваний: 1)