Телекомунікації та радіотехніка

Економічному коледжу ДДТУ у 2012 року виповнилося 50 років. За період свого існування він виріс в сучасний вищий навчальний заклад І р.а. Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення й предмет гордості – це вихованці коледжу. За 50 років існування коледж підготував понад 18 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері побутового обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Економічний коледж ДДТУ » Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка


В коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" (найменування галузі 17 "Електроніка та телекомунікації"), спеціалізація “Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв” на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання на базі 9 кл. – 3 роки 10 місяців. Кваліфікація – технік з експлуатації та ремонту устаткування.

В наш час радіотехнічні прилади використовуються у всіх галузях виробництва, зв’язку, сигналізації, медичному обладнанні, телебаченні, побутовій техніці і т.д.
Студент під час навчання освоює конструкції, технології виготовлення, правила експлуатації, засоби ремонту і технічного обслуговування всіх видів радіотехнічних приладів.

У коледжі велика увага приділяється інформаційно-технічному забезпеченню навчального процесу. Комп’ютерний парк навчальних кабінетів налічує три класи, обладнаних сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням. Локальна мережа коледжу і швидкісний необмежений доступ до інформаційних ресурсів мережіInternet дозволяє підвищити інформативність навчальних занять з фахових, мовних та інших дисциплін.У навчальному процесі використовуються сучасні технічні та мультимедійні засоби навчання. Систематично оновлюється бібліотечний фонд коледжу іноземною і вітчизняною літературою.
По закінченню коледжу молодший спеціаліст може працювати на керівних посадах на підприємствах по виготовленню та складанню всіх видів радіотехнічних приладів, засобів лінійного і мобільного зв’язку, телевізійної техніки а також по ремонту, налаштуванню, технічному обслуговуванню радіотехнічних приладів.