Електроніка

Техніко-економічному фаховому коледжу ДДТУ у 2022 році виповниться 60 років. За період свого існування він став сучасним закладом освіти Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення та предмет гордості – це випускники коледжу. За 60 років існування коледж підготував понад 20 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Електроніка
Електроніка

Концепція освітньої діяльності
171-Elektronka-Koncepcya-osvtnoyi-dyalnost.pdf [1,4 Mb] (cкачиваний: 27)

У коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 171 "Електроніка (галузь знань 17 "Електроніка та телекомунікації") на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання на базі 9 кл. – 3 роки 10 місяців,
на базі 11 кл. – 2 роки 10 місяців, на базі кваліфікованого робітника – 2 роки 10 місяців,
Кваліфікація – технік-конструктор.

Засоби сучасної електроніки й комп’ютерної техніки глибоко проникли майже у всі сфери людської діяльності. Тому елементи сучасної електроніки та комп’ютерної техніки стають невід’ємною складовою життя сучасної людини.
У Східному регіоні України зосереджено чимало підприємств державних і приватних структур, конструкторських бюро, які здійснюють ремонт, розробку та виробництво приладів електронної техніки. Крім того, широке впровадження у різноманітні сфери діяльності сучасної електронної техніки, зокрема комп’ютерних систем, медичної апаратури, офісної техніки, складної побутової техніки, актуалізує проблему її технічного обслуговування та ремонту. Усе це зумовлює значну потребу відповідних фахівців.

Студент під час навчання освоює конструкції, технології виготовлення, правила експлуатації, засоби ремонту і технічного обслуговування всіх видів виробів електронної техніки.
У коледжі велика увага приділяється інформаційно-технічному забезпеченню навчального процесу. Комп’ютерний парк навчальних кабінетів налічує три класи, обладнаних сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням. Локальна мережа коледжу і швидкісний необмежений доступ до інформаційних ресурсів мережі Internet дозволяє підвищити інформативність навчальних занять з фахових, мовних та інших дисциплін. У навчальному процесі використовуються сучасні технічні та мультимедійні засоби навчання. Систематично оновлюється бібліотечний фонд коледжу іноземною і вітчизняною літературою.По закінченню коледжу спеціалісти можуть працювати на керівних посадах на підприємствах по виготовленню та складанню всіх видів електронної техніки, а також по ремонту, налаштуванню, технічному обслуговуванню побутової електроніки та комп’ютерної техніки.