Денне відділення

Техніко-економічному фаховому коледжу ДДТУ у 2022 році виповниться 60 років. За період свого існування він став сучасним закладом освіти Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення та предмет гордості – це випускники коледжу. За 60 років існування коледж підготував понад 20 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Денне відділення
ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Завідувач економічним відділенням

Андріюк Емма Іванівна


email: andriuk@dek-ddtu.dp.ua


На економічному відділенні ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів денної та заочної форми навчання за спеціальностями:

- 071 «Облік і оподаткування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» на базі 9кл., на базі 11 кл., на базі кваліфікованого робітника.

- 073 «Менеджмент» галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
на базі 9кл., на базі 11 кл.

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» на базі 9 кл., на базі 11 кл., на базі кваліфікованого робітника

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється згідно закону України «Про фахову передвищу освіту» на підставі освітньо-професійних програм відповідно до галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців.


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Завідувач технологічним відділенням


Холод Олена Ігорівна


email: kholod88olena@gmail.com


На технологічному відділенні ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

- Телекомунікації та радіотехніка (напрямок – Електроніка та телекомунікації)
на базі 9 кл., на базі 11 кл.

- Електроніка (напрямок – Електроніка та телекомунікації)
на базі 9 кл., на базі 11 кл., на базі кваліфікованого робітника.

- Хімічні технології та інженерія (напрямок - Хімічна та біоінженерія)
на базі 11 кл.

за державним стандартом вищої освіти України.


Циклові комісії коледжу