Облік і оподаткування

Економічному коледжу ДДТУ у 2012 року виповнилося 50 років. За період свого існування він виріс в сучасний вищий навчальний заклад І р.а. Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення й предмет гордості – це вихованці коледжу. За 50 років існування коледж підготував понад 18 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері побутового обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Економічний коледж ДДТУ » Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування


В коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, (найменування галузі 07 “Управління та адміністрування”, спеціалізація – “Бухгалтерський облік”) на основі базової та повної загальної середньої освіти. Термін навчання на базі 11 кл. – 1 рік 10 місяців. Кваліфікація – бухгалтер.

Професія бухгалтера — одна з найстаріших. Корені цієї цікавої професії сягають так глибоко в історію, що ніхто точно не знає, де їх шукати. З упевненістю можна сказати, що облік з’явився тоді, коли людина стала людиною…


На сучасному етапі, в умовах переходу до ринкових відносин, головним завданням освіти є підготовка кваліфікованих спеціалістів з високим рівнем фахових знань, вмінь, навичок. Науковий аналіз і результати дослідження свідчать: щоб якісно підготувати бухгалтера, потрібно дати йому практичні навички роботи, для цього в Дніпродзержинському економічному коледжі в процесі навчання використовуються сучасні методи навчання, які викликають у студентів інтерес до професійно-практичних дисциплін, впроваджуються нові технологї навчання, дослідження результатів творчого росту, а також використовується обмін професійним досвідом, пов’язаний з майбутньою спеціальністю.

Сучасні бухгалтери, економісти, фінансисти — це кваліфіковані спеціалісти у галузі статистики, фінансів та кредиту, організації планування та економіки конкретної галузі господарства. Організатори комерційної діяльності забезпечують виробничий процес, своєчасну і вигідну реалізацію продукції.Двері нашого коледжу гостинно відкриті для бажаючих здобути престижну економічну освіту в державному навчальному закладі!